Emniyet Politikamız

 • Emniyet yönetiminin tüm yönetici ve çalışanlarımızın birinci önceliği olmasını sağlarız.
 • Kararlarımızı hedefler çatıştığında emniyetten yana veririz.
 • Ulusal ve uluslararası kural ve standartların gerekliliklerine uyarız.
 • Gerekli kaynakları ayırarak Emniyet Yönetim Sistemini destekleriz.
 • Raporlamayı teşvik ederek Adil Kültür ile Pozitif Emniyet Kültürünü destekleriz.
 • Emniyet bilincini artırmak için tüm çalışanlarımıza gerekli eğitimi veririz.
 • Emniyet sorumluluk ve yükümlülüklerini açık bir şekilde tanımlarız. 
 • Tehlike tanımlama ve risk yönetimi ile risklerimizin kabul edilebilir seviyede yürütülmesini sağlarız.
 • Emniyet performansımızı hedef ve amaçlarımız doğrultusunda sürekli iyileştiririz.
 • İnsan faktörlerini tüm faaliyetlerimizde göz önünde bulundururuz. 
 • Emniyet politikasını, emniyetin sürekli iyileştirilmesi için organizasyonun her seviyesine iletiriz.