Kurumsal

İçerik Arama

Kalite PolitikasıVİZYON
Havacılık teknik hizmetleri alanında, paydaşlarının gurur duyduğu, gelişen, güvenilir, global bir şirket olmak.MİSYON

 Hava araçları ve komponentlerinin her türlü bakım, onarım, modifikasyon ve tasarım hizmetlerinde;
* Havacılık kuralları ve standartlarına uygun olarak,
* Paydaşlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak,
* Optimum kalite-fiyat anlayışı ile yetkinliklerini sürekli geliştirerek,
* Çevre ve sosyal sorumluluk bilinci ile gerçekleştirerek,
sektöre yön vermek.
THY Teknik A.Ş., sunduğu tüm bakım hizmetleri ve ürünlerinde, aşağıda beyan edilen ilkelere uymayı taahhüt etmektedir.


KALİTE POLİTİKASI

1. BAKIM/UÇUŞ EMNİYETİ

Bakım/Uçuş emniyetini herşeyin üstünde tutarak her zaman güvenilir hizmet ve ürün sunmak.

2. MÜŞTERİ ODAKLILIK
Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak; müşteri şikayeti oluşması durumunda bu şikayetin objektif bir şekilde  giderilmesi için güven, şeffaflık, tarafsızlık, gizlilik, erişilebilirlik, bütünlük, eşitlik ve duyarlılık ilkelerine uygun olarak gerekli tüm tedbirleri almak.

3. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak kalite yönetim sisteminin benimsenmesini sağlamak ve etkinliğini sürekli arttırmak.

4. ETKİN YÖNETİM
Çalışanlar arasında iletişim, uyum ve iş birliğini arttırarak, yetki ve sorumluluk bilinci içerisinde şirket amaç ve hedeflerine belirlenen stratejiler çerçevesine ulaşmak.

5. SÜREKLİ GELİŞİM VE VERİMLİLİK
Kurum sadakati ve takım ruhunu en üst düzeyde tutarak planlama, bilgi ve teknoloji esaslı yaklaşımlarla sürekli gelişen bir organizasyon olmak.

6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Şirketin tüm faaliyetlerinde insan ve çevre faktörlerini esas alarak iş sağlığı ve güvenliği prensiplerine mutlak riayeti sağlamak.

7. ÇEVRE BİLİNCİ
Çevre koruma ve geliştirme bilincinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.

8. STANDARTLARA  VE KURALLARA UYUM
İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile beraber tüm personelin ulusal ve uluslararası kaide ve kurallar ile şirket prosedürlerine mutlak uyum ve desteğini sağlamak.

9. İNSAN FAKTÖRÜ
İnsan faktörü prensiplerine uygun olarak çalışmak.

10. DENETÇİLERLE İŞBİRLİĞİ

Tüm personelin SHGM, diğer otorite, şirket ve müşterilerin kalite denetleyicileriyle işbirliği içinde olmasını sağlamak.

11. RAPORLAMA
Personelin bakımla ilgili olay/hataların raporlanmasını teşvik etmek.

12. KALİBRASYON HİZMETLERİ
Kalibrasyon hizmetlerini, müşteri ile mutabık kalınan şartlarına ve ISO 17025 standartlarına uygun olarak, uluslararası kabul görmüş metotları uygulayarak  kaliteli, hatasız ve güvenilir düzeyde sunmak.