İnsan Kaynakları

İçerik Arama

Sosyal Olanaklar

Çalışma Saatleri
Çalışma saatlerimiz, bulunulan pozisyona göre değişmektedir. Normal mesai saatlerimiz Pazartesi-Cuma 8:30 – 17:30 saatleri arasındadır. Vardiya saatlerimiz ise 07:00 – 15:00, 15:00 - 23:00 ve 23:00 - 07:00 olarak düzenlenmiştir.

İzinler
Personele hizmet sürelerine göre değişen yıllık izinler verilmektedir. Ayrıca personele yine hizmet sürelerine göre değişen mazeret izni, doğal afet izni, ölüm izni, doğum izni verilmektedir.

Diğer Sosyal Olanaklar
Personelimize, işe geliş ve gidişlerinde ulaşım (servis), iş yeri hekimlerimizce sağlık, çalıştıkları günlerde yemek hizmetleri verilmekte ayrıca; personelimizin çocukları için okul öncesi eğitim (kreş) imkanı ve İş Kanunu'nun öngördüğü diğer sosyal olanaklar bulunmaktadır.

Ücretlendirme
Turkish Technic A.Ş.’de ücretler, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, ünvan gruplarına göre belirlenmektedir. Bütün çalışanlara yılda 4 defa ikramiye verilmektedir. Çalışanlarımıza, aylık ücretlerinin yanı sıra yabancı dil bilgisini belgeledikleri takdirde lisan tazminatı ödenmektedir.

Eğitimler

Çalışanlarımıza çalıştıkları bölüm ve deneyimlerine göre sektörün gereklerini yerine getirmek, işin en iyi düzeyde ve kalitede yapılmasına olanak sağlamak amacıyla uçak tip eğitimleri, motor tip eğitimleri ve diğer teknik eğitimlerin yanı sıra ihtiyaç duyulan kişisel gelişim eğitimleri de verilmektedir.