Kurumsal

İçerik Arama

İhale Duyuruları

06.04.2018 - UÇAK KOLTUK KILIFI DİKİM HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

UÇAK KOLTUK KILIFI DİKİM HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak; ‘’ Uçak Koltuk Kılıfı Dikimi Hizmeti’’  kapalı zarfla teklif alma usulü ile satın alınacaktır.
 
- İhaleye katılacak firmalar, teknik şartnameye uygun bir adet numune hazırlayarak 28.03.2018 günü saat 15:00’e kadar Atatürk Havalimanı B Kapısı adresine teslim edeceklerdir.

- Şartnameler Sabiha Gökçen Havalimanı E Kapısı Pendik/İstanbul ve Atatürk Havalimanı B Kapısı Yeşilköy/İstanbul adreslerinden görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- İdare tarafından numuneleri uygun görülen firmalar 03.04.2018 tarihinde ihaleye davet edileceklerdir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, 06.04.2018 günü saat 10.00’a kadar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik / İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / İç Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Geçici teminat bedeli 25.000,00 TL’dir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat: Furkan KOPUZ 
                   fkopuz@thy.com 0216 585 98 00 / 71768
30.03.2018 - AHŞAP AMBALAJ, SANDIK VE PLASTİK KOMPONENT KUTULARI ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

AHŞAP AMBALAJ, SANDIK VE PLASTİK KOMPONENT KUTULARI ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak bir yıl süre ile “Ahşap Ambalaj, Sandık ve Plastik Komponent Kutuları’’ işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici teminat tutarı 100.000.-TL’dir

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 30.03.2018 günü saat 10.00’a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik/İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / İç Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat : Furkan KOPUZ
                    fkopuz@thy.com / 0216 585 98 00 / 71768
20.03.2018 - BAKIM & ERİŞİM SEHPALARI VE TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN USTURMACA ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

BAKIM & ERİŞİM SEHPALARI VE TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN USTURMACA ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “Bakım & Erişim Sehpaları Ve Taşıma Araçları İçin Usturmaca’’ alımı kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 20.03.2018 günü saat 14.00’e kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik / İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / İç Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

İrtibat : Furkan KOPUZ
                    fkopuz@thy.com / 0216 585 98 00 / 71768
20.03.2018 - SERVİS ALANI İNŞAAT İŞLERİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

SERVİS ALANI İNŞAAT İŞLERİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “Servis Alanı İnşaat İşleri ’’ kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 20.03.2018 günü saat 09.00’a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik / İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / İç Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat : Furkan KOPUZ
                    fkopuz@thy.com / 0216 585 98 00 / 71768