Kurumsal

İçerik Arama

İhale Duyuruları

15.06.2017 - TEHLİKESİZ NİTELİKLİ ATIK BERTARAF İŞİ İHALESİ
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

TEHLİKESİZ NİTELİKLİ ATIK BERTARAFINA 
İLİŞKİN İHALE İLANI

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “Tehlikesiz Atıkların Bertarafı’’ işi 1 yıl süreyle olmak üzere kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici teminat tutarı 10.000.-TL dir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 15.06.2017 günü saat 10.00’a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik/İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat: Furkan KOPUZ
                   fkopuz@thy.com  0216 585 98 00 / 71768
31.05.2017 - RFID TAKİP SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

RFID TAKİP SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “RFID ile Kimyasal Malzeme Takip Sistemi’’ yaptırılması işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 31.05.2017 günü saat 10.00’a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik/İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat: Furkan KOPUZ
                   fkopuz@thy.com  0216 585 98 00 / 71768