Kurumsal

İçerik Arama

İhale Duyuruları

19.12.2017 - SOYUNMA ODALARI YAPIMI MEKANİK TESİSAT İŞLERİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

SOYUNMA ODALARI YAPIMI MEKANİK TESİSAT İŞLERİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “Soyunma Odaları Mekanik Tesisat İşleri ’’ kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 19.12.2017 günü saat 10.00’a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik/İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat : Furkan KOPUZ
        fkopuz@thy.com / 0216 585 98 00 / 71768
19.12.2017 - YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ YAPTIRILMASI İŞİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ YAPTIRILMASI İŞİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “Yangına Karşı Otomatik Argonite Gazlı Söndürme Sistemleri ve Otomasyonu Sağlayacak Olan Yangın Algılama Sisteminin Yapılması İşi ’’ kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 19.12.2017 günü saat 14.00’e kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik / İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat : Furkan KOPUZ
        fkopuz@thy.com / 0216 585 98 00 / 71768
12.12.2017 - ÇOK AMAÇLI TEST CİHAZI YAZILIMI ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

ÇOK AMAÇLI TEST CİHAZI YAZILIMI ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “Çok Amaçlı Test Cihazı Yazılımı Alımı’’ işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 12.12.2017 günü saat 10.00’a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik/İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat : Furkan KOPUZ
        fkopuz@thy.com / 0216 585 98 00 / 71768