Kurumsal

İçerik Arama

İhale Duyuruları

29.01.2018 - PERSONEL TAŞIMA (RİNG) ARACI ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

PERSONEL TAŞIMA (RİNG) ARACI ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “Personel Taşıma (Ring) Aracı’’ işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 29.01.2018 günü saat 10.00’a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik/İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / İç Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat : Furkan KOPUZ
        fkopuz@thy.com / 0216 585 98 00 / 71768
23.01.2018 - ÇİFT SPINDLE TORK SİSTEMİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

ÇİFT SPINDLE TORK SİSTEMİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “Çift Spindle Tork Sistemi Alımı’’ işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 23.01.2018 günü saat 10.00’a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik/İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / İç Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat : Furkan KOPUZ
        fkopuz@thy.com / 0216 585 98 00 / 71768
23.01.2018 - KROM KAPLAMA TANKLARI & EKİPMANLARI ALIMI VE KURULUMU İHALESİ YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

KROM KAPLAMA TANKLARI & EKİPMANLARI ALIMI VE KURULUMU İHALESİ YAPILACAKTIR

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “Krom Kaplama Tankları & Ekipmanları Alımı ve Kurulumu’’ işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 23.01.2018 günü saat 14.00’e kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik/İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / İç Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat : Furkan KOPUZ
         fkopuz@thy.com / 0216 585 98 00 / 71768