Mühendislik Hizmetleri

İçerik Arama

Motor/APU&Komponent Hizmetleri

Motor&APU Performans Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Motor performansının izlenebilmesi için her uçuş sırasında temelmotor parametreleri ACMS (Aircraft Condition Monitoring System) tarafından kaydedilir. ACARS sistemi olan uçaklarda her uçuş sonrası veya taşınabilir kartlarla belli periyotlarla bilgisayarlara aktarılır.

Aktarılan motor parametreleri motor performans değerlendirme programlarında bilgisayar ortamında işlendikten sonra, motor performans trend raporları ilgili uzman mühendisler tarafından incelenir, motor sistem bilgisi, imalatçı tavsiyeleri ve tecrübe ile yorumlanarak motor ve motor sistemlerinde meydana gelecek olan performans kayıpları, arızalar ve yüksek maliyetli hasarlar önceden tespit edilerek, gerekli müdahalenin ivedilikle yapılması sağlanır.

Bu sayede uçuş için en kritik sistemlerden biri olan ve bakım maliyeti bakımından en başta gelen motor ve motor sistemlerinin uçuş güvenliği, güvenilirlik ve maliyetleri sürekli kontrol altında tutulur. Olası problemler daha ortaya çıkmadan gerekli müdahale yapılarak önlenmiş olur.

Ayrıca, APU performans parametrelerinin izlenmesi için APU çalıştırma değerleri alınarak, uzman mühendisler tarafından sistem bilgisi, imalatçı tavsiyeleri ve tecrübe ile yorumlanır. Buna göre APU performans kayıpları, arızalar ve yüksek maliyetli hasarlar önceden tespit edilerek gerekli müdahalenin yapılması sağlanır.

Bu sayede APU bakım maliyeti, uçuş emniyeti ve güvenilirliği sürekli kontrol altında tutulur.
Motor&APU&Komponent Seçimi
Yeni uçak alımları esnasında en maliyetli ve zor kararlardan biri de, seçilen uçak tipine takılacak doğru Motor/APU/komponent tipinin belirlenmesidir. THY Teknik Mühendislik Departmanı, müşterinin operasyonu, filo yapısı ve mali olanaklarına göre en uygun Motor/APU/komponent modelinin seçilmesi için teknik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu hizmetler ile birlikte büyük bir filonun hem uçuş operasyonu bilgilerinden gelen deneyimi hem de bir çok Motor/APU/komponent tipini kendi bünyesinde tamir/bakım ve onarımını yapıyor olması müşteriye büyük avantajlar sağlayacaktır.
Motor&APU&Komponent Teknik Yönetimi
Müşteri uçaklarına takılı Motor/APU/Komponentlerin emniyet, güvenilirlik, performans ve maliyet kriterleri göz önüne alınarak teknik yönetimi uzman mühendisler tarafından sağlanır. Zamanında kalkış ve güvenilirlik kavramının çok önemli olduğu, yüksek rekabet yaşanan havacılık sektöründe THY Teknik’in deneyimli mühendislik kadrosuyla, operasyon sırasında meydana gelen problemlerin hızlı ve etkili bir şekilde çözümlenmesi operatör’ün işini büyük ölçüde kolaylaştırır.

Ayrıca müşteri komponentlerinin THY Teknik dışında bir tamir/bakım merkezinde işlem görmesi durumunda, gerekli teknik destek ve koordinasyon hizmetleri verilir. Böylece komponentlerin atölye ziyaretinin son derece verimli geçmesi ve maliyetinin optimizasyonu sağlanır.

Ayrıca anlaşmaya bağlı olarak, uçuş saati başına ödenen bakım maliyeti ile gerekli tüm tamir, bakım, onarım ve modifikasyonlar yapılır. Böylece komponentlerin uçakta en uzun süre güvenilir olarak sorunsuz uçurabilmesi için teknik destek sağlanır. Bu sayede müşterinin Motor/APU/Komponent bakım maliyetlerinin kontrol altında olması ve bakım maliyetlerinin önceden öngörülmesi sağlanmış olur.
İş Planı Hazırlanması
Planlı veya plansız olarak uçak üzerinden sökülen Motor/APU’ların bakım geçmişi ve konfigürasyonu göz önüne alınarak, müşterinin isteklerini karşılayacak şekilde her modül ve komponentlere atelye ziyareti esnasında yapılacak bakım, tamir ve kontrolleri içeren detaylı iş planı hazırlanır.

İş planı, Motor/APU’nun uçuş ömrünün maksimizasyonu, güvenilirliğinin artırılması ve maliyetinin optimizasyonu da hesaba katılarak yüksek deneyime sahip olan uzman mühendisler tarafından hazırlanır.

Bu atölye iş planında müşterinin operasyonu, uçak/motor kira anlaşmaları ve müşteri beklentileri göz önüne alınarak, gerekli modifikasyonların Motor/APU ve komponentlerine atelye ziyaretleri sırasında uygulatılması sağlanır. Böylece Motor/APU’nun uçuş ömrünün daha yüksek olması ve güvenilirliğinin artırılması garantilenir; motorun uçuş saati başına bakım maliyeti düşürülür.